புதியவை
latest

தாகம் எதனால் உண்டாகிறது?

தாகம் உண்டானால் மண்ணீரலுக்கு தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது என்று அர்த்தம்.
« PREV
NEXT »

No comments