ஒரு நாளைக்கு இத்தனை முறை சாப்பிட வேண்டும் என்று எந்த கணக்கும் இயற்கையில் கிடையாது. பசி உண்டானால் சாப்பிட்டால் போதுமானது.