புதியவை
latest

கடவுள் நேரடியாக உதவுவாரா?

இல்லை, கடவுள் நேரடியாக யாருக்கும் எந்த உதவியும் செய்யமாட்டார்.
« PREV
NEXT »

No comments