புதியவை
latest

நம் வாழ்க்கையை தீர்மானிப்பது யார்?

நாம் இப்போது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் வாழ்க்கையை நாம் தான் தேர்ந்தெடுத்தோம்.

« PREV
NEXT »

No comments