இல்லை. அவர்களுக்கு ஜீரண சக்தி குறைவாக இருப்பதால் அல்சர் நோயாளிகள் அதிகமாக சாப்பிடக் கூடாது.