புதியவை
latest

மனம் எங்கு இருக்கிறது?

மனம் என்பது மனிதனின் உடலை சுற்றிலும் ஒரு போர்வையைப் போன்று அமைந்திருக்கிறது.
« PREV
NEXT »

No comments