இல்லை, அதிகமாக தண்ணீர் அருந்தினால் உடலின் உஷ்ணம் குறைந்து, குளுமை அதிகரிக்கும். குளுமை அதிகரித்தால் மலம் கழிக்க கடினமாக இருக்கும்.