புதியவை
latest

தியானம் அனைவருக்கும் தேவையா?

நிற்சயமாக. மனிதர்கள் அனைவருக்கும் மனம் இருப்பதனால், அதை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க தியானம் மிக அவசியமாகும்.
« PREV
NEXT »

No comments