புதியவை
latest

எது உண்மையான மருத்துவம்?

நோய்கள் அண்டாமல் வாழ கற்றுக்கொடுப்பதுதான் உண்மையான மருத்துவம்.
« PREV
NEXT »

No comments