அல்சர் தொந்தரவு உள்ளவர்கள் புளிப்பான பழங்களை சாப்பிடக் கூடாது.