கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

வாழ்க்கை பாடம் என்பது என்ன?

இந்த வாழ்க்கையில் நல்லதோ, கெட்டதோ, நாம் எதை எதிர்கொண்டாலும், எதை அனுபவித்தாலும். இது ஏன் என் வாழ்க்கையில் நடக்கிறது? என்று சிந்தித்து உணர்ந்துக் கொள்வதுதான் வாழ்க்கை பாடம்.
« PREV
NEXT »

No comments