கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

மனித இனம் அழிய வாய்ப்புகள் உள்ளனவா?

இயற்கையை எதிர்த்து வாழும்போது, இந்த பூமியில் இருந்து மனித இனம் முற்றிலுமாக அழிந்து போக வாய்ப்புகள் உள்ளன.
« PREV
NEXT »

No comments