புதியவை
latest

குணங்கள் கெட்டுப்போகும் போது உடலின் உறுப்புகள் பாதிக்குமா?

ஆம், மனதில் தோன்றும் ஒவ்வொரு குணக்கேடுகளும், உடலில் அதன் தொடர்புடைய உறுப்புகளை பாதிக்கும்.
« PREV
NEXT »

No comments