புதியவை
latest

அதிகமாக தண்ணீர் அருந்த வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுவது ஏன்?

அதிகமாக தண்ணீர் அருந்துவது உடலுக்கு நன்மையானது என்று ஆங்கில மருத்துவர்கள் அறியாமையினால் கூறுகிறார்கள். உடலின் தேவைக்கு அதிகமாக தண்ணீர் அருந்தினால், அவை ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளாகவே சிறுநீராக உடலைவிட்டு வெளியேறிவிடும்.
« PREV
NEXT »

No comments