புதியவை
latest

அறிவு என்பது என்ன?

ஐம்பொறிகளை கொண்டு கற்றுக்கொள்ளும் விஷயங்களை அறிவு என்று அழைக்கிறோம்.
« PREV
NEXT »

No comments