ஆண்மை வீரியத்துக்கு என்று சிறப்பான உணவுகள் எதுவுமே கிடையாது. உண்ணும் உணவை பொறுமையாகவும், நிதானமாகவும், மென்று விழுங்கினால். பழங்களை அதிகம் சாப்பிட்டால். பருப்பு வகைகளையும் தானியங்களையும் அதிகம் சாப்பிட்டால் ஆண்மை வீரியம் தானாக அதிகரிக்கும்.