கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

இயற்கையை சார்ந்து வாழ்வது என்றால் என்ன?

உடலிலும் உலகிலும் நடக்கும் மாற்றங்களுக்கு இசைந்து, உலகில் இயற்கையாக உருவானவற்றை கொண்டு வாழ்வது.
« PREV
NEXT »

No comments