புதியவை
latest

தானத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

நம்மிடம் இருப்பதைக் கொடுத்தால் அது தானம். தேவைப்படுவோருக்கு தேவைப்படும் பொருளைக் கொடுத்தால் அது தர்மம்.
« PREV
NEXT »

No comments