புதியவை
latest

உடலுக்கும் மனதுக்கும் தொடர்புகள் உண்டா?

நிச்சயமாக உண்டு. மனதில் உருவாகும் ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் உடலின் உறுப்புகளை பாதிக்கும். உடல் உறுப்புகளில் உருவாகும் ஒவ்வொரு பாதிப்புகளும் மனதின் சமநிலையை பாதிக்கும்.
« PREV
NEXT »

No comments