புதியவை
latest

சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு என் கால்கள் அழுகுகின்றன?

சர்க்கரை நோயாளிகள் அதிகமான ஆங்கில மருந்து மாத்திரைகளை உட்கொள்கிறார்கள். அவற்றை முழுமையாக உடலால் வெளியேற்ற முடியாத போது, அவை உடலிலும் இரத்தத்திலும் தேக்கம் கொள்கின்றன. இரத்தத்தில் தேங்கிய இரசாயனங்கள் புவியீர்ப்பு விசையினால் கால்களில் அதிகமாக தேங்கி, கால்கள் அழுகுகின்றன.
« PREV
NEXT »

No comments