புதியவை
latest

மனித உடலின் பஞ்சபூத உறுப்புகள் யாவை?

பஞ்சபூத உறுப்புகள் என்பவை இருதயம், மண்ணீரல், நுரையீரல், சிறுநீரகம், கல்லீரல்.
« PREV
NEXT »

No comments