இல்லை, அதிகமாக தண்ணீர் அருந்தினால் உடலின் உஷ்ணம் குறைந்து, குளுமை அதிகரிக்கும். உடலின் உள்ளுறுப்புக்கள் முறையாக செயல்பட முடியாமல் பாதிப்புக்குள்ளாகும்.