கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

இறைவன் என்பவர் யார்?

இந்த பூமியில் வாழும் உயிர்கள், இயற்கை, இந்த பூமி, வானம், ஆகாயம், பிரபஞ்சம், அதன் கோள்கள், வெளி இவை அனைத்தும் உருவாவதற்கு மும்பாக ஒரு சக்தி இருந்தது. அந்த மூல சக்திதான் இறைவன்.
« PREV
NEXT »

No comments