ஊறுகாய் என்பது செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட புளிப்பு சுவை. அதை மிக குறைவாக பயன்படுத்த வேண்டும். அல்லது அதை தவிர்த்துவிடுவது நல்லது.