புதியவை
latest

இரவில் உறங்குவதும் பகலில் உறங்குவதும் சமமாகுமா?

இல்லை, இரவில் உறங்கும் போது மட்டுமே உடலால் முழுமையாக கழிவுகளை வெளியேற்றவும், நோய்களை குணப்படுத்தவும் முடியும்.
« PREV
NEXT »

No comments