இல்லை, இரவில் உறங்கும் போது மட்டுமே உடலால் முழுமையாக கழிவுகளை வெளியேற்றவும், நோய்களை குணப்படுத்தவும் முடியும்.