அல்சர் உள்ளவர்கள் அதிகமான பழங்களை சாப்பிட வேண்டும். குறிப்பாக இனிப்பான அனைத்து பழங்களையும் சாப்பிடலாம்.