கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

சொந்தங்களும் உறவுகளும் எதனால் உருவாகின்றன?

சொந்தம், பந்தம், உறவும், நற்பும் அன்பை பகிர்ந்துகொள்வதற்காகவும், அன்பை விரிவு படுத்தவும் இறைவன் அமைத்த அமைப்பு.
« PREV
NEXT »

No comments