கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

பசும்பால் உடலுக்கு நன்மையானதா?

பசும்பால் கன்று குட்டிகளுக்கு உணவாக இறைவன் படைத்தது. சராசரியாக 30 கிலோவில் பிறந்து 1000 கிலோக்கள் வரையில் வளரக்கூடிய மாடுகளுக்கு பசும்பாலை ஜீரணிப்பது எளிதானது. ஆனால் சராசரியாக 2.8 கிலோக்களில் பிறந்து 100 கிலோக்கள் வரையில் வளரக்கூடிய மனிதர்களுக்கு பசும்பாலை ஜீரணிப்பது கடினம்.

மனிதர்களின் தேவையைவிடவும் 10 மடங்கு அதிகமான கொழுப்புகளும் கால்சியமும் மற்ற சத்துக்களும் பாலில் உள்ளன. அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. பசும்பாலை தவிர்ப்பது நல்லது.
« PREV
NEXT »

No comments