சிலர் தலைவலியையே ஒரு நோய் போன்று அணுகுகிறார்கள். உண்மையில் தலைவலி என்பது உடலின் எச்சரிக்கை மணி மட்டுமே. தலையில் வலி உண்டாவதால், தலையில் கோளாறுகள் இருக்கும் என்று அர்த்தம் கிடையாது.