கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

பஞ்சபூத சக்திகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன?

பஞ்சபூத சக்தியின் உருவாக்கம்
மனித உடலிலும், உலகிலும் பஞ்சபூத சக்திகள் தன்னை தானே சரி செய்துகொண்டும், தனக்கு தேவையான சக்திகளை உற்பத்தி செய்துகொண்டும்; தன்னைச் சார்ந்த மற்றொரு பஞ்சபூத சக்தியை உருவாக்கிக் கொண்டும் இருக்கிறது. இந்த செயல் பெரும்பாலும், தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கும். இந்த பஞ்சபூத சக்தியின் உற்பத்தி தடைப்படும் போதுதான் மனிதனின் உடலில் குறைபாடுகளும் நோய்களும் உருவாகின்றன.


பஞ்சபூத சக்தியின் உருவாக்கம்
« PREV
NEXT »

No comments