புதியவை
latest

அதிக நேரம் நடந்தால் என் கால்கள் வீங்குகின்றன?

அதிக நேரம் நடக்கும் போது, நடக்க தேவையான சக்தியை உடலால் உற்பத்தி செய்ய இயலாத போது, அதன் அறிகுறியாக கால்கள் வீங்குகின்றன.
« PREV
NEXT »

No comments