புதியவை
latest

நோயாளிகள் ஏன் திடீரென்று மரணமடைகிறார்கள்?

நோயாளிகள் உட்கொள்ளும் இரசாயனங்களின் பக்கவிளைவுகளாலும், இல்லாத நோய்க்கு மருத்துவம் செய்வதனாலும், தவறான மருத்துவம் செய்வதனாலும் நோயாளிகள் மரணமடைகிறார்.
« PREV
NEXT »

No comments