கண்டிப்பாக நனையலாம். மழையில் நனையும் போதுதான் உடலானது பஞ்சபூத சக்திகளை உடலுக்குள் கிரகித்துக் கொள்ளும். உடலிலும் நுரையீரலிலும் படிந்திருக்கும் கழிவுகளையும் வெளியேற்றும், அதனால் சிறுவ சிறுமிகள் மழையில் நனைவது மிகவும் நன்மையானது.