கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

காய்ச்சலின் நோக்கம் என்ன?

காய்ச்சல் உண்டாவதின் நோக்கம், காய்ச்சல் உண்டானவரை அமைதியாக படுத்து ஓய்வெடுக்க வைப்பது.
« PREV
NEXT »

No comments