கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

கடவுள் அநியாயங்களை தடுக்காமல் இருப்பது ஏன்?

இந்த உலகில் நடக்கும் எந்த விசயத்திலும் கடவுள் தலையிட மாட்டார். எல்லா உயிருக்கும் தான் விரும்பியதை செய்யும் உரிமை உள்ளது.
« PREV
NEXT »

No comments