புதியவை
latest

கடவுள் அநியாயங்களை தடுக்காமல் இருப்பது ஏன்?

இந்த உடலில் நடக்கும் எந்த விசயத்திலும் கடவுள் தலையிட மாட்டார்.
« PREV
NEXT »

No comments