புதியவை
latest

சிறுவர்கள் இரவில் விழித்திருந்து படிக்கலாமா?

சிறுவர்கள் இரவில் விழித்திருந்து படிப்பதினால் அவர்களின் உடலில் சக்தி குறைபாடும், நோய்களும் உண்டாகும். இரவில் உறங்கும்போது மட்டுமே நடக்கக்கூடிய, நோய்களை குணப்படுத்தும் வேலையும், கழிவுகளை வெளியேற்றும் வேலையும் இரவில் விழித்திருந்தால் நடக்காது. இதனால் பிற்காலத்தில் அவர்களுக்கு பல நோய்கள் உண்டாகலாம்.
« PREV
NEXT »

No comments