புதியவை
latest

அறிவு, புத்தி மற்றும் மனம், இவை மூன்றும் ஒன்றா?

இல்லை, இவை மூன்றுமே வெவ்வேறு குணாதிசியங்களையும் தன்மைகளையும் கொண்டவை. இவை மூன்றுக்கும் சிந்தனை ஆற்றலுடன் தொடர்பிருந்தாலும், இவற்றின் சிந்திக்கும் தன்மையும் ஆழமும் மாறுப்படும்.
« PREV
NEXT »

No comments