கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

பெற்ற நன்றியை ஏன் மனிதர்கள் மறந்துவிடுகிறார்கள்?

மறதி என்பது மனிதர்களின் பிறவி குணம். செய்த உதவியை உதவி பெற்றவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் என்று கூறுவதை விட, உதவி செய்தவர் நினைத்து கொண்டே இருக்கிறார் என்றுதான் சொல்லவேண்டும். செய்த உதவிகளை நினைவில் வைத்திருக்காதீர்கள், அவற்றுக்கு பலனையும் எதிர்பார்க்காதீர்கள்.
« PREV
NEXT »

No comments