புதியவை
latest

நாம் செய்யும் உதவிகளுக்கான பலன்கள் எவ்வாறு கிடைக்கும்?

நாம் ஒருவருக்குச் செய்த உதவிக்கு பலனை அவரிடமே எதிர்பார்க்கக் கூடாது. உதவி செய்வது மட்டுமே நமது கடமை. அதன் பலன், எப்போது, எவ்வாறு, எவரிடமிருந்து, திரும்ப வரும் என்று நமக்குத் தெரியாது. ஆனால் செய்த ஒவ்வொரு உதவிக்கும் நிச்சயமாக பலன் கிடைக்கும்.
« PREV
NEXT »

No comments