பசியில்லாமல் சாப்பிடுவதும். உணவின் மீது கவனமில்லாமல் சாப்பிடுவதும். உணவை மெல்லாம் விழுங்குவதும். சாப்பிடும்போது அதிகமாக தண்ணீர் அருந்துவதும் அஜீரணம் உண்டாக முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது.