புதியவை
latest

சிறுவர்கள் எத்தனை மணிக்கு உறங்க வேண்டும்?

சிறுவர்களுக்கு உறக்கமும் ஓய்வு அவர்களின் வளர்ச்சிக்கும் ஆரோக்கியத்துக்கும் மிகவும் அவசியமானது. அதனால் அவர்கள் இரவில் 8 மணிக்கெல்லாம் படுக்க வைக்க வேண்டும்.
« PREV
NEXT »

No comments