புதியவை
latest

பஞ்சபூதங்கள் என்பவை யாவை?

பஞ்சபூதங்கள் என்பவை நெருப்பு, நிலம், கற்று, நீர், ஆகாயம்.
« PREV
NEXT »

No comments