கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

பசி உண்டான உடன் சாப்பிடாவிட்டால் வயிற்றில் புண்கள் உண்டாகுமா?

இல்லை. பசி உண்டான உடன் சாப்பிடாவிட்டால் உடலுக்கு எந்த தீங்கும் நிகழாது. மாறாக பசியில்லாமல் சாப்பிடுவதே தீங்காகும்.
« PREV
NEXT »

No comments