நீங்கள் காணும் உணவு பொருட்களை சாப்பிடப்போகிறீர்கள் என்று எண்ணி, அவற்றை ஜீரணிக்க தேவையான சுரப்புகளை உடல் சுரக்கிறது.