குழந்தைகளுக்கு வாயில் எச்சில் வழிகிறது என்றால், அந்த குழந்தையின் உடலில் உணவை ஜீரணிக்கும் தன்னை குறைவாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம்.