கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

மனித வாழ்க்கையில் இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருவதேன்?

மனிதர்கள் இந்த மனித பிறவி எடுத்ததின் நோக்கமே வாழ்க்கை பாடத்தை படிக்கத்தான். இன்பமோ துன்பமோ எது ஒன்று தொடர்ச்சியாக இருந்தாலும் வாழ்க்கை கசந்துவிடும். அதனால்தான் வாழ்க்கையில் இம்பங்களும் துன்பங்களும் மாறி மாறி வருகின்றன.
« PREV
NEXT »

No comments