கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

மனித வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன?

மனித வாழ்க்கை, உலக வாழ்க்கை, உறவுகள், அன்பு, போன்றவற்றை அனுபவம் பெறவே மனித பிறப்பை எடுத்திருக்கிறோம்.
« PREV
NEXT »

No comments