கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

அனைவரும் அனைத்தையும் செய்ய வேண்டுமா?

நிச்சயமாக தேவையில்லை. ஒவ்வொரு மனிதனின் பிறப்புக்கு பின்பும் ஒரு நோக்கம் இருக்கும். அந்த நோக்கத்தை அவனது மனம் அறியும். அவன் அவனுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ வேண்டுமே ஒழிய அடுத்தவர் வாழ்க்கையை வாழ ஆசைப்பட கூடாது.
« PREV
NEXT »

No comments