புதியவை
latest

மறுபிறவி எடுக்காமல் இருக்க என்ன செய்யலாம்?

இந்த வாழ்க்கையை புரிந்துகொண்டு வாழ்பவர்களுக்கும் பற்றில்லாமல் வாழ்பவர்களுக்கும் மறுபிறவி அமையாது.

« PREV
NEXT »

No comments