புதியவை
latest

மனம் எப்போதெல்லாம் வேலை செய்யும்?

மனிதன் உறக்கத்தில் இருந்தாலும், உணர்ச்சிகளற்று இருந்தாலும், அவ்வளவு ஏன் கோமா நிலையில் இருந்தாலும் கூட மனம் வேலை செய்துக்கொண்டே இருக்கும்.
« PREV
NEXT »

No comments